Nederland

SITEMAP | HEMATOSLIFE HELP

Nieuw op HematosLife?
Registreer nu HematosLife
Deelname is gratis

Of log in:
wachtwoord vergeten??

Historie van HematosLife, hoe het allemaal begonnen is.

Eind 2006 was de oude bloedziekten.nl website hard toe aan een modernisering.
Het onderhoud en beheer van deze site, opgezet door Andrea Stienne, kostte veel tijd dan nodig zou zijn in het geval er over gestapt werd naar nieuwe software. De oude site was een typische web 1.0 website, geen forum, geen blog.


Eind 2006 ontstond het plan over te gaan naar een nieuwe website met een apart content management systeem zodat het Andrea minder tijd kwijt zou zijn aan het onderhoud en het beheer van de website.
Door samenwerking met andere kleine patiëntenverenigingen werd er met de bouw van de site rekening mee gehouden dat beheerders van deze verenigingen zelf hun eigen deel van de website zouden kunnen onderhouden.
En zo kristalliseerden de ideeën steeds verder uit tot het moment waarop er een duidelijk plan was waarmee een professioneel bedrijf kon beginnen met de ontwikkeling van de nieuwe site.
Begin 2007 kwamen belangrijke onderdelen van de nieuwe site online, onderdelen zoals de wiki, het blog en het forum volgden spoedig. De site was al snel een succes en steeds meer mensen wisten de site te vinden. Het samenwerken met andere kleine patiëntengroepen en verenigingen wierp nu zijn vruchten af.
Door contacten met enkele buitenlandse patienten ontstond het idee om het principe van samenwerken op een platform uit te breiden met een internationale variant.
Zo is het idee van HematosLife ontstaan.
Begin 2007 zijn Andrea, Iddo en Nico afgereisd naar Parijs om daar tijdens een meeting met een afgevaardigde van de Sloveense groepen en twee Franse groepen een presentatie te geven over ons idee een Europese website te ontwikkelen.
Dat plan werd zo enthousiast ontvangen dat de aanwezige sponsor toezegde geld beschikbaar te stellen voor dit ambitieuze plan.
Eind 2008 was het geld binnen en werd begonnen met de bouw van de nieuwe website, HematosLife.
Net als met de bloedziekten.nl website is met de bouw van HEmatosLife ook begonnen met de basis en zijn in de loop van 2009 uitbreidingen toegevoegd.
Anno 2010 is de HematosLife volledig operationeel en wordt er achter de schermen gewerkt aan nieuwe uitbreidingen van de website.

Daarnaast wordt er nagedacht over de toekomst van het platform en de hieruit voortvloeiende HematosLife. In het afgelopen jaar is gebleken dat ons platform een steeds grotere gebruikersgroep aantrekt. Niet alleen van individuele gebruikers maar ook steeds meer  patiënten verengingen (in oprichting) zijn geïnteresseerd in ons platform en willen zich hierbij aansluiten.

    Impression design + internet Enkhuizen, grafisch ontwerp, websites, website, webdesign, intranet, content management systemen (CMS)